Phong cách đơn giản. Đầy đủ các chức năng mà không ảnh hưởng đến phong cách.

Nút

2 nút cho các chức năng cơ bản và bổ sung. Chuyển đổi quyền riêng tư.

Tùy chọn và phiên bản

Có sẵn trong các phiên bản treo tường và để bàn

KHÁM PHÁ TẦM NHÌN ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC MÀN HÌNH VÀO CỬA VÀO TRONG NHÀ