Bảng điều khiển lối vào với một nút duy nhất cho các cuộc gọi khẩn cấp. Cũng có sẵn với chữ nổi.

Giao diện

Một nút duy nhất có thể được sử dụng để gọi tổng đài, thiết bị di động hoặc một số trực tiếp (tổ chức giám sát, khuân vác, v.v.).

Âm thanh/Video

Có sẵn trong phiên bản chỉ âm thanh và phiên bản âm thanh / video.

Plus

Đèn LED cuộc gọi đã gửi và đang diễn ra. Cũng có sẵn với phím chữ nổi. Tấm thép không gỉ.

KHÁM PHÁ QUY CÁCH ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC BẢNG NHẬP CẢNH NGOÀI TRỜI

Tải xuống tài liệu giới thiệu sản phẩm